Ošetření je terapie lehkého doteku a odehrává se vleže na masážním stole a v oděvu. Pokud je to nezbytné, lze vyjednat jiné pozice, či kontakt s pokožkou. Dotek je lehký, měkký, naslouchající a užívá se jako nástroj pro evaluaci a terapeutický proces. Ruce jsou pokládány na určité oblasti, aby bylo možné vnímat, jak se autonomní fyzické systémy vyjadřují a jak nejlépe podpořit spojení se zdravím.

 

Klient může získat přístup k hlubokému odpočinku a relaxaci, což umožňuje zaznamenat více jemných vnitřních změn, jako třeba pohyb tekutin, teplotu, expanzi, energetický tok, zlepšení nálady a zmírnění napětí a bolesti.

 

Nedílnou součástí je klientovo vnímání sebe sama. Tyto vnitřní procesy jsou objevovány a zdokonalovány verbálním dialogem. Verbální doprovod pomáhá vědomě vyhodnocovat vnitřní percepci a společně přizpůsobovat ošetření. Otevřené otázky prohlubují proces sebeuvědomování. Dialog pomáhá jasněji vytvořit kontakt s projevy zdraví a se zdroji. Podporuje snazší zaznamenání a zakotvení jejich účinků ve fyziologii. To posiluje klientovu spoluúčast v procesu a jeho léčení.

Markova nabídka služeb

a co obnáší terapie

Podstata kraniosakrální terapie

Hlavní branou ke spojení s tělem je naslouchání. Respektující, neutrální a trpělivé naslouchání, které akceptuje věci takové, jaké jsou a kde není touha cokoliv měnit. Tato forma naslouchání obnáší lehkost, vnímavé ruce a soucitné srdce. Naslouchání učiněné s porozuměním, s tréningem a znalostí.

Ačkoliv se toto naslouchání může jevit jako nicnedělání, přichází z pozice vzdělanosti – z místa obsahujícího mnoho informací a zkušeností. Můžeme tudíž dát systému maximum svobody pro jeho vyjádření čehokoliv, co je třeba vyjádřit.